Procés d’acompanyament a l’equip tècnic de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Durant el 2023 hem dut a terme un procés d’acompanyament a l’equip tècnic de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Provincia d’Espanya, amb l’objectiu de dissenyar l’estratègia d’Educació per al Desenvolupament (EpD) de l’entitat.

El procés va iniciar amb una anàlisi de les línies d’acció de l’entitat i de les diferents mirades i visions en relació amb la EpD.

Per a això, Barabara Educació va dur a terme entrevistes a diferents  persones de l’entitat, que representaven els àmbits de treball,  el  de la cooperació internacional, el de  la sensibilització, i l’àmbit sanitari  així com les diferents realitats territorials.

Es va dissenyar l’Estratègia d’Educació per a una Ciutadania Global i va permetre la definició dels objectius generals, específics i resultats esperats d’aquesta.