Formació en eines de gestió i la dinamització comunitària

Durant el 2023 hem dut a terme el disseny i impartició de la formació professionalitzadora: Eines per a la gestió i la dinamització comunitària  en el marc del Programa integral de Contractació de Barcelona Activa.

Objectius generals de la formació:

 • Conèixer què és i què no és l’acció comunitària
 • Entendre l’acció comunitària com una estratègia d’empoderament col·lectiu, individual i grupal.
 • Conèixer i saber aplicar tècniques i metodologies per dissenyar projectes d’acció comunitària des del diagnòstic, la formulació, la planificació, la intervenció i l’avaluació.
 • Saber gestionar projectes participats per assolir objectius conjunts en diferents moments i fases.
 • Conèixer, saber dissenyar i implementar processos participats amb la ciutadania.
 • Interioritzar la perspectiva de gènere des d’una mirada interseccional en el disseny i implementació de qualsevol intervenció social i comunitària.
 • Conèixer i saber realitzar una avaluació participada des de l’enfoc comunitari. .

Organització dels continguts:

 • Sessió 1. Conèixer què és i que no és l’acció comunitària.
 • Sessió 2. La metodologia de l’acció comunitària
 • Sessió 3. Disseny i planificació d’accions comunitàries
 • Sessió 4. Execució i gestió d’accions comunitàries
 • Sessió 5. La participació ciutadana
 • Sessió 6. Avaluació de l’acció comunitària