Formació Plans d’Ocupació Municipal de Barcelona

Disseny i impartició de mòduls formatius en el marc dels Plans d’Ocupació Municipal de Barcelona, de Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona.

Mòduls formatius en disseny i gestió de projectes socials:

Els mòduls formatius en disseny i gestió de projectes socials en els Plans d’Ocupació Municipal de Barcelona tenen com a objectiu principal dotar a les persones participants d’eines professionalitzadores per desenvolupar la seva tasca professional al llarg del pla d’ocupació.

Al llarg de la formació es treballa una visió general de les característiques i el procés de disseny de projectes així com de les característiques de la gestió de projectes. Aprofundim en tècniques i estratègies participatives en el disseny i la gestió de projectes, així com incidir el l’avaluació i les seves fases.

Al llarg del curs es treballen els següents mòduls de continguts:

  • Mòdul 1. El cicle de projecte
  • Mòdul 2. Disseny de projectes
  • Mòdul 3. Gestió de projectes
  • Mòdul 4. Competències transversals en la gestió de projectes

Mòduls formatius en recerca de feina:

Els mòduls formatius en recerca de feina en els Plans d’Ocupació Municipal de Barcelona tenen com a objectiu principal dotar a les persones participants d’eines per encarar la recerca de feina al finalitzar el pla d’ocupació amb més garanties d’èxit.

Al llarg de la formació es treballa una visió general dels processos de selecció, de diferents tècniques tant grupals com  individuals posant especial èmfasis en les entrevistes de selecció i aplicant eines, tècniques i recursos per afrontar-les segures de nosaltres mateixes i sense nervis.

Mòduls formatius en Competències transversals online:

Al 2019 iniciem els serveis d’impartició d’accions de formació en competències transversals i inserció laboral en el marc dels Projectes Integrals amb Contractació.

Els Projectes Integrals amb Contractació són Polítiques Actives d’Ocupació, adreçades a persones en situació d’atur, que tenen per finalitat augmentar l’ocupabilitat dels seus beneficiaris i beneficiàries mitjançant un itinerari mixt de formació i treball. Suposen una actuació d’impacte immediat en garantir la contractació directa de persones aturades amb més dificultats de trobar feina i en situació o risc d’emergència social.

Al llarg del 2019 s’han dut a terme les següents accions:

Formació en competències transversals per l’ocupació

  • Nº de persones participants: 267 persones (167 dones i 100 homes)
  • Nº edicions: 19 edicions

Al 2020 el projecte ha hagut de ser reformulat per incorporar la formació online davant la situació d’emergència social que vivim arran del COVID19, per aquest motiu des de Barabara educació hem apostat per fer dos tipus de formacions:

Formacions en streaming i acompanyament tutoritzat inidvidual:

  • Nº de persones participants: 96 persones
  • Nº edicions: 6 edicions

Formacions en streaming i autoformació a través de l’aula virtual “Aula Barabara”

  • Nº de persones participants: 210 persones
  • Nº edicions: 8 edicions