Formació en el projecte Treball als barris

Disseny i impartició dels mòduls formatius en habilitats socials i orientació per la recerca de feina per diferents perfils professionals en el marc del programa Treball als Barris de Barcelona Activa i el SOC.

El Projecte Treball als barris té com a objectiu desplegar una estratègia de promoció de l’ocupació i el desenvolupament local en barris que es caracteritzen per presentar uns indicadors socioeconòmics i socials per sota de la mitja de la ciutat i amb taxes d’atur superiors a la mitja. El Projecte Treball als barris inclou tot un conjunt de programes que conformen una carta de serveis adreçada a la intervenció sobre les persones en situació d’atur d’alta vulnerabilitat, que conformen col·lectius prioritaris, d’acord amb les especificitats de cada territori. Els serveis que ofereix s’agrupen al voltant de dos eixos que es despleguen en estreta coordinació amb els districtes municipals i el teixit d’entitats dels barris: promoció de l’Ocupació i desenvolupament econòmic de proximitat.

El 2020 Barabara (seguint fidel al seu compromís de qualitat) ha adaptat al format en línia els continguts de les seves formacions presencials de Treball als barris, adequant-se a les noves necessitats dels participants derivades de la complicada conjuntura actual causada per la COVID19.

> 2021
Mòduls “Habilitats socials per l’ocupació. Disseny i gestió de projectes d’acció comunitària”

> 2020
Mòduls “Habilitats socials per l’ocupació. Igualtat d’oportunitats”

 • 9 edicions dels mòduls
 • 121 participants

Mòduls “Disseny i gestió de projectes d’acció comunitària”

 • 3 edicions dels mòduls
 • 38 participants

Mòduls “Economia social i solidària”

 • 3 edicions dels mòduls
 • 38 participants

Mòduls “Ecosistema municipal i participació ciutadana”

 • 3 edicions dels mòduls
 • 38 participants

> 2019
Mòduls “Disseny i gestió de projectes d’acció comunitària”

 • 2 edicions dels mòduls
 • 34 participants (19 dones i 15 homes)

> 2018
Mòduls “Disseny i gestió de projectes d’acció comunitària”

 • 46 participants (22 dones i 24 homes)

> 2017
Mòduls “Orientació professional i recerca de feina”

 • 11 edicions dels mòduls
 • 138 participants (77 dones i 61 homes).
 • 8,4 grau de satisfacció

Mòduls “Habilitats socials per l’ocupació. Igualtat d’oportunitats”

 • 11 edicions dels mòduls
 • 141 participants (81 dones i 60 homes)
 • 8,9 grau de satisfacció

Mòduls “Disseny i gestió de projectes d’acció comunitària”

 • 3 edicions dels mòduls
 • 48 participants (30 dones i 18 homes)