Jornades de treball participatives per a definir el BiciHub

Jornades de treball participatives per a definir el BiciHub

El BiciHub de Barcelona, és fruit d’un procés participat obert a diferents entitats interessades, així com al conjunt de la ciutadania que hi ha participat també a nivell individual.

Tothom ha  pogut participar d’una forma presencial i/o on-line en el procés. Totes les entitats convidades, més d’altres que podrien estar interessades, així com persones a títol individual podien inscriure’s al procés participat i/o rebre les notificacions i informacions que es generessin en el procés participat a través d’un formulari  que es va enviar per correu electrònic a les entitats que s’havia considerat inicialment, però que també es va moure a través de les xarxes socials.

Un 75% de les persones inscrites van seguir tot el procés, aquest és un fet que considerem altament rellevant que ha demostrat la constància, interès i compromís de totes les persones participants a seguir endavant amb el projecte. Van participar al llarg del procés participat 46 persones en total24 entitats i representants de 5 administracions públiques.

A mode de resum les entitats participants en el procés participat han estat les següents:

Per desenvolupar el procés participat es va constituir un grup motor constituït per 10 persones en representació de 12 entitats que que va ser l’eix vertebrador del procés, amb aquest grup es van dur a terme 5 sessions de treball presencial, es van crear 7 versions de treball del document marc i es va consensuar la versió definitiva del document marc del BiciHub.

El nombre d’entitats i la diversitat de sectors confirmen les tesis per anar seguint  aprofundint en un model públic-privat per fer més transversal la implicació en la mobilitat sostenible, l’economia social i solidària i el territori.

Al finalitzar el procés participat  ja existeix una relació d‘entitats que volen ser entitats BiciHub, amb les quals començarem a caminar per a fer realitat el camí que ens hem marcat, acabant de definir conjuntament quins serà el nivell de participació, de compromís i responsabilitat respecte al projecte.