Formació “Ús de la guia d’indicadors de gènere per avaluar projectes i programes de la Diputació de Barcelona

Formació interna pel personal de la Diputació de Barcelona (agents d’igualtat) amb l’objectiu de posar en pràctica l’autodiagnosi amb enfoc de gènere des de l’àmbit de la comunicació, la participació i els rols de gènere en el context professional més proper a partir la guia
d’indicadors: Avaluem-nos.

S’ha treballat a partir de dues sessions de treball:

  • Sessió I: Posar en pràctica l’autodiagnosi amb enfoc de gènere des de l ‘àmbit de la comunicació, la participació i els rols de gènere en el context professional més proper
  • Sessió II : Anàlisi a partir de projectes, activitats, programes, serveis reals específics del seu àmbit.

S’ha combinat l‘aproximació teòrica amb el treball pràctic a partir d’estudi de casos de diferents programes, projectes i/o serveis per veure com s’aplica o no l’enfocament de gènere, simulació de processos d’avaluació i de definició d’indicadors. S’ha treballat en petits grups organitzats per afinitats d’àmbits professionals per poder vincular la formació amb la realitat més propera. S’ha fomentat el debat, la reflexió i la capacitat d’autoanàlisi.