Jornada Xarxa d’escoles i instituts per la Igualtat i la No-discriminació

logo jornada

Conceptualitzem, dissenyem i organitzem la Jornada de la Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació, celebrada el 31 de maig de  2016, una trobada de tots els centres participants a la Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació de l’Ajuntament de Barcelona. 

  • Participació d’11 escoles, 19 entitats i federacions, 4 companyies artístiques.

  • Organització de 87 tallers simultanis.

  • Un total de 2.211 estudiants d’educació infantil, primària i secundària.

  • Més de 200 professors i professores dels onze centres escolars

La Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació és avui una xarxa d’onze centres educatius en els quals s’ha desenvolupat un programa pilot que vol prevenir a partir de la formació des de les primeres edats, conductes abusives, violències masclistes i discriminacions diverses.

El projecte de la Xarxa d’escoles per la igualtat i la no-discriminació té com a objectiu incidir en un canvi d’actituds, cosa que implica processos psicosocials d’evolució lenta, per la qual cosa, l’impacte es podrà avaluar de forma realment significativa en totes les seves dimensions a partir d’una dècada.