Formació sobre gestió emocional, habilitats socials i comunicació eficaç

Formació sobre gestió emocional, habilitats socials i comunicació eficaç per a un grup de dones per a Acció contra la Fam a Baró de Viver

En el marc del programa VIVES EMPLEA Dones d’Acció contra la Fam de Baró de Viver de Barcelona, s’ha realitzat una formació amb un grup de dones sobre Gestió emocional, habilitats socials i comunicació enfocats a les entrevistes de feina. Una proposta formativa de 4 sessions de treball de 3h (12h de durada totals) en horari de matins.

Objectius i continguts del taller

Objectius:

 • Treballar l’autoestima i el coneixement personal
 • Aproximar-nos vivencialment a les eines d’empoderament
 • Identificar las pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Millorar la comprensió en relació a les competències Claus en l’entorn laboral
 • Posar en práctica les competències clau
 • Reforçar les fortaleses I identificar àrees de millora
 • Conèixer i entendre les fases i els actors d’un procés comunicatiu
 • Prendre consciència de la importància de la comunicació verbal i no verbal
 • Desenvolupar l’empatia i l’assertivitat
 • Posar en pràctica les habilitats socials I comunicatives necessàries davant una entrevista
 • Fomentar la presa de decisions en la definició de la propia trajectoria profesional.
 • Conèixer com funciona un procés de selecció i les diferents proves que cal superar
 • Preparar-se per a superar un procés de selecció: entrevista, role-playing

La proposta de continguts per a les 4 sessions és la següent:

Sessió 1: Gestió emocional i empoderament

 • Autoconeixement i autoestima
 • Autoconcepte i empoderament
 • Què són i quin tipus d’emocions hi ha

Sessió 2: Habilitats socials per a l’ocupació

 • Les competències transversals
 • Treball en equip
 • Lideratge

Sessió 3: Les habilitats comunicatives

 • Comunicació verbal i no verbal
 • Assertivitat i empatia

Sessió 4: Les habilitats comunicatives en l’entrevista

 • Els processos de selecció
 • L’entrevista individual
 • Els processos grupals