Formació introducció a la perspectiva de gènere

Durant el 2023 hem dut a terme 4 sessions formatives sobre perspectiva de gènere per a persones sòcies de CATNOVA, que estan inscrites al programa d’inclusió vital.

Durant aquestes 4 sessions formatives s’han tractat els següents continguts:

  • Igualtat real i igualtat formal.
  • La construcció social dels rols de gènere.
  • Models perpetuadors de rols i estereotips de gènere: MCS (publicitat, pel·lícules, música…)
  • La interseccionalitat.
  • Els mites de l’amor romàntic.
  • Els micromasclismes. El que no és visible.
  • Prevenció i actuació contra l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
  • Plans d’igualtat.