Programa Treball i Formació ACOL de Barcelona Activa

El Programa Treball i Formació ACOL de Barcelona Activa, són Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) que tenen com a objectiu afavorir l’acollida i la inclusió de les persones en situació irregular, amb la fi de generar oportunitats d’ocupació de qualitat per aquestes persones, oferint l’oportunitat d’accés a la una feina, possibilitant la tramitació del permís de residència i treball.

Al llarg del 2023 hem dut a terme la realització d’un itinerari de capacitació, amb un grup de 10 persones en procés de regularització, cinc formacions centrades en el desenvolupament de competències referents a: competències transversals al mercat laboral, eines digitals per al dia a dia, Economia domèstica, Igualtat de gènere, i Recerca de feina.

  1. Competències transversals a l’entorn laboral
  2. TIC: Eines digitals per al dia a dia
  3. Economia per a la vida: Economia domèstica
  4. Igualtat de gènere
  5. Processos de recerca de feina