Anna Duch

Responsable de formació. Formadora i orientadora professional

Psicòloga especialitzada en intervenció en infants i famílies en situació de risc social. Ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional en els àmbits de l’educació (formal i no formal) i l’educació per al desenvolupament. Especialista en formació i capacitació de persones i acompanyament de grups i col·lectius, amb una àmplia experiència en la formació i en la direcció de programes formatius. Àmplia experiència en el disseny i l’elaboració de materials pedagògic, en metodologies innovadores i en la coordinació tècnica de publicacions. Ha desenvolupat funcions de direcció d’equips i de projectes en l’àmbit social i educatiu. Formació en el treball
amb persones en situació de risc social, específicament, persones amb trastorns alimentaris, i experiència en acompanyament en la inserció sociolaboral, contenció, dinamització de teràpies de grup i organització del grup.