La revista d’intervenció socioeducativa “Educació Social”, de la Fundació Pere Tarrés, ha publicat la seva edició 74 amb un monogràfic dedicat a l’acompanyament de la petita infància i famílies. I Barabara Educació hi apareix a l’interior de les seves pàgines com exemple de cooperativa que aplica la metodologia SROI,una eina de mesura econòmica de l’impacte social.

La capacitat de les iniciatives d’acció social per generar valor i transformar el context és poderosa. Per a nosaltres és una evidència i aquesta creença forma part de la nostra filosofia. Però a vegades cal explicar-ho i mostrar l’impacte per fer entendre a la ciutadania la importància de la seva tasca.

Sobre l’aportació de valor que fem les entitats socials al nostre entorn és precisament del què tracta un dels articles que formen part de l’edició 74 de la revista “Educació Social”. El text presenta la metodologia SROI com a mesura de l’impacte econòmic, social i mediambiental del projectes amb voluntat de transformació social.

Concretament, la metodologia SROI significa “retorn social de la inversió” i permet capturar en forma monetària el valor dels diferents resultats d’un projecte. I per a exemplificar amb experiències, la revista ha conversat amb quatre entitats del tercer sector social per conèixer com apliquen aquesta metodologia als seus projectes.

Barabara Educació és una d’aquestes iniciatives que han ajudat a construir l’article. Des de la nostra cooperativa expliquem que “l’avaluació de l’impacte constitueix una eina fonamental per extreure conclusions que impulsin la millora contínua de les intervencions i la rendició de comptes, així com ser un instrument clau per mesurar les transformacions socials que perseguim aconseguir”. I afegim: “l’avaluació en general ha de ser una constant dins el cicle de vida d’un projecte, una acció transversal i permanent en les intervencions”.
Nosaltres us animem a fer una ullada en profunditat de l’article de la revista “Educació Social” per aprofundir en la metodologia SROI. Però si us queden dubtes o voleu treballar-ho a fons, estarem encantades de donar-vos un cop de mà per millorar els processos d’avaluació dels vostres projectes.