La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha creat el Baròmetre amb Valor Social. La nova eina uneix dues ja existien com són: el Baròmetre cooperatiu i el ValorSocial.coop.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha creat el Baròmetre amb Valor Social. Aquest baròmetre unifica dues eines existents: el Baròmetre cooperatiu i el ValorSocial.coop amb l’objectiu d’unificar i millorar la recollida i tractament de les dades alhora que mostra a la societat l’impacte social i econòmic de les iniciatives.

Les novetats d’aquesta edició d’aquest any 2018 suposen la creació d’un questionari únic senzill per a les cooperatives, la millora de l’aplicatiu i el suport i seguiment telefònic d’acompanyament a les cooperatives.

Com s’hi accedeix?

L’enquesta Baròmetre amb Valor Social es troba la web i hi pdeu entrar amb el NIF de la vostra cooperativa (inicial en majúscules) entre dilluns 19 de març i divendres 27 d’abril 2018.

L’enllaç a la notícia el podeu consultar aquí: https://www.cooperativestreball.coop/coneix/barometre-valor-social

Font: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya