Barabara Formació Online, la nostra aula virtual i semipresencial en el marc de l’ESS

Amb el 2020 i l’arribada de la Covid-19 s’ha fet més evident la necessitat d’ampliar els escenaris digitals. I aquest panorama ha reforçat la nostra idea de crear un espai virtual per compartir els nostres coneixements en el marc de l’economia social i solidària, la gestió de projectes, el desenvolupament professional, les competències transversals i les habilitats socials i relacionals.

 

Desenvolupament metodològic i didàctic 

Barabara Formació Online: desenvolupament metodològic i didàctic d’un model de formació semipresencial” és un projecte que té com a finalitat desenvolupar una nova línia de servei dins l’activitat de formació de Barabara Educació que pugui acabar esdevenint un model estratègic tant en la viabilitat de la cooperativa com en el model didàctic i pedagògic de les nostres activitats formatives. Generar un model didàctic de formació online semipresencial que ens permeti establir el vincle entre els beneficis i els avantatges de la formació online amb la importància dels valors de construcció col·lectiva de la societat del futur. Treballar indispensablement en propostes de programari lliure (o de codi obert) que ens permetin, en un futur, generar una xarxa compartida entre les cooperatives que apostem per aquest model i puguem compartir recursos. Així, el principal component de la proposta és la formació semipresencial a partir de metodologies audiovisuals innovadores, que permeti generar  un model de formació online diferencial i de qualitat en el marc de l’Economia social i solidària, desenvolupant una prova pilot en formació a capacitació en disseny i gestió de Projectes.

L’alumnat en el centre del procés d’aprenentatge

El nostre plantejament ens permet apostar pel treball a distància però també pel treball presencial de la gestió de les emocions per al desenvolupament de les competències transversals, les habilitats socials i relacionals. En definitiva, s’està produint un canvi de model en el qual cal posar l’alumnat en el centre del procés d’aprenentatge, on el personal docent deixa de ser un transmissor de coneixement per esdevenir un gestor d’aprenentatges i generar models per aprendre tot fent conjuntament amb les altres persones, per a aprendre a ser conjuntament, per aprendre a conviure i per aprendre a transformar i a apostar per un model social més just, equitatiu i sostenible.

Per aquest motiu volem desenvolupar una metodologia pedagògica i didàctica pròpia, igual que fem en les nostres formacions presencials, posant l’alumnat al centre, basant-nos en les seves pròpies experiències i en el treball més pròxim a la realitat del món que ens envolta. Per aquest motiu el present projecte pretén desenvolupar una proposta de formació online del Curs “Disseny i gestió de projectes de l’economia social i solidària” apostant per generar contingut teòric que assenti les bases, del complex però apassionant món del disseny i gestió de projectes però també que incorpori una anàlisi de la realitat de l’economia social a partir d’un acompanyament audiovisual que es basi en el format de reportatge documental. I que aquest ens acompanyi en les diferents etapes del cicle de projecte. Per fer-ho realitat comptem amb l’expertesa d’Atiende Films com a productora de contingut audiovisual amb una llarga trajectòria i amb qui la nostra experiència d’intercooperació anterior en altres projectes ha sigut un èxit. Aquesta proposta està en fase de construcció i es preveu que a finals d’any, principis de 2021 puguem obrir-ho al públic.

Així també ens cal comptar amb l’adaptació de sistemes de formació online; la nostra aposta, però, té com a requisit indispensable que es basi en propostes de programari lliure (de codi obert) tals com moodle o blackboard Open LMS. Construir una eina pot acabar generant, més endavant, una xarxa compartida entre cooperatives que apostem per aquest model i puguem compartir recursos.

La COVID19 ha dificultat l’execució del projecte, però per altra banda ha posat en evidencia la necessitat que tenim les organitzacions de digitalitzar-nos i fer front a la gran demanda de sistemes de formació online de qualitat. Ara mateix l’Aula Barabara ja està en funcionament; estan en marxa més de 10 cursos i al llarg del 2020 passaran per la plataforma de formació online “Aula Barabara” unes 300 persones aproximadament.

El projecte ha comptat amb el suport indispensable de la Direcció General d’Economia Social, Tercer sector i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, en l’exercici 2019.