Col·lecció Toolkits Fiscalitat Justa

  • Diseña tu propio plan de acción: Iniciativa de Zonas Liabres de Paraisos Fiscales (IZLPF)
  • De qué hablamos cuando hablamos de fiscalidad en España
  • Acciones para el cambio: por una fiscalidad justa
  • Diseña tu propio plan de acción: por una fiscalidad justa
  • De qué hablamos cuando hablamos de fiscalidad
  • De qué hablamos cuando hablamos de la Iniciativa de Zonas Liabres de Paraisos Fiscales (IZLPF)
  • De qué hablamos cuando hablamos de la Iniciativa de Zonas Liabres de Paraisos Fiscales (IZLPF)
  • Diseña tu propio plan de acción: Iniciativa de Zonas Liabres de Paraisos Fiscales (IZLPF)

Conceptualització, disseny i creació de la col·lecció Toolkits per una fiscalitat justa.  Els Toolkits son guies de treball pensades pels equips de voluntariat de la Fundació Intermón Oxfam, són materials descarregables i on hi trobaran eines i recursos per poder treballar diferents propostes des d’un enfoc d’apendre fent, tant a un nivell de sensibilització com d’incidència política.

t1-jpgDe qué hablamos cuando hablamos de fiscalidad: es un toolkit que ofereix un resum didàctic, pensat perquè tothom ho pugui entendre, dels diferents informes que Oxfam ha elaborat en relació a la desigualtat i la fiscalitat justa, permet entendre conceptes claus sobre fiscalitat, paradisos fiscals, evasió i elusió fiscal, etc. i aprofundir-hi sense perdre’s en l’intent.

 

t2De qué hablamos cuando hablamos de fiscalidad en españa: aquest toolkit igual que l’anterior permet analitzar conceptes clau sobre fiscalitat contextualitzant-los en el cas espanyol, analitzant casos concrets i plantejant alternatives a la situació en que vivim en que l’economia està al servei d’un 1%.

 

t3Acciones para el cambio: es una proposta d’activitats concretes per la sensibilització, des de com organitzar una performance al carrer, fins com dur a terme una recollida de firmes, s’ofereixen exemples d’altres entitats i organitzacions que han realitzat campanyes que poden ser inspiradores i es destaquen aquells aspectes a tenir en compte en el seu disseny i organització.

 

t4

Diseña tu propio plan de acción por una fiscalidad justa: recursos i activitats organitzats per etapes, per definir un pla d’acció propi, per aprofundir en els continguts sobre fiscalitat, per analizar-nos com a equip i analitzar el context, per definir i dur a terme accions concretes de sensibilització i mobilització social i finalment activitats per avaluar que s’ha fet.

 

t5

De qué hablamos cuando hablamos de la Iniciativa Zona Libres de Paraísos Fiscales (IZLPF) [veure material]: per entendre en que es basa la Iniciativa Zones Lliures de Paradisos Fiscals, entendre d’on sorgeix, que es preten, com es pot impulsar i qué necessitem per dur-la a terme al nostre municipi i veure que s’ha fet fins ara i exemples de zones que s’han declarat lliures de paraisos fiscals.

 

t6Diseña tu propio plan de acción: Iniciativa Zona Libres de Paraísos Fiscales (IZLPF)  [veure material]: En aquest Toolkit trobareu recursos i activitats per a dissenyar el pla d’acció (sensibilització i incidència política) per a contribuir i dur a terme la Iniciativa Zona Lliure de Paradisos Fiscals al vostre municipi: com organitzar-nos, com dur-ho a terme, amb qui col·laborar, com analitzar el nostre entorn proper i polític, com avaluar el que hem dut a terme.