Formació sobre competències transversals i empoderament pel programa INSERDONES

Formació sobre competències transversals i empoderament per a 2 grups de dones del programa INSERDONES de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Durant el mesos d’abril i maig de 2023 vam realitzar dues formacions de 8 hores cadascuna sobre competències transversals, des d’una mirada feminista i d’empoderament de les participants en el marc del programa CONVENI PACTE LOCAL-INSERDONES

Objectius:

  • Conèixer a les competències transversals per a l’ocupació
  • Aproximar-nos vivencialment a les eines d’empoderament
  • Identificar las pròpies respostes emocionals i les seves causes.
  • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals.
  • Fomentar la presa de decisions en la definició de la propia trajectoria profesional.
  • Reconèixer rols i estereotips de gènere en l’àmbit laboral

Continguts: els continguts es treballen de manera complementària al llarg de la formació

  • Les competències transversals per a l’ocupabilitat
  • Els estereotips i rols de gènere i la igualtat d’oportunitats
  • Empoderament: qui sóc i quins poders tinc

Metodologia: La metodologia que utilitzarem a la formació es basa en dinàmiques actives i participatives, que fomentaran el protagonisme de les persones participants. Això ens permetrà crear una forta cohesió de grup i desenvolupar un treball molt proper i personalitzat.  Les metodologies i les dinàmiques s’adaptaran a les persones del grup.