Formació en Comunicació Inclusiva

Formació a mida sobre Comunicació Inclusiva per a l’OISS

A Barabara Educació hem dissenyat i impartit una formació a mida amb el nom de “La Comunicació Inclusiva: una mirada des de la diversitat”. La secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social impulsa aquesta formació de quatre horas a la que van assistir 25 persones. Facilitadores de la formació: Raquel León i Anna Duch.

Amb aquesta formació en Comunicació Inclusiva i no-sexista:

  • Hem ajudat a les persones participants a ser més conscients dels biaixos lingüístics que poden estar presents en la seva comunicació.
  • Hem proporcionat eines i estratègies per a utilitzar un llenguatge més inclusiu en diferents contextos.
  • Hem fomentat la reflexió crítica sobre el paper del llenguatge en la construcció de la identitat i la cultura.

Per altra banda, adquirir coneixements sobre comunicació inclusiva:

  • Permet que totes les persones se sentin representades i valorades, independentment del seu gènere, identitat sexual, orientació sexual, discapacitat, origen ètnic, religió o qualsevol altra característica personal.
  • Ajuda a prevenir la discriminació i l’assetjament per motius d’identitat, promovent una societat més justa i igualitària.
  • Permet que les persones s’expressin amb més seguretat i autenticitat augmentant l’autoestima i la confiança.
  • Fomenta l’empatia i la comprensió entre el personal laboral.