Formació perspectiva de gènere organitzacions

Formació en igualtat de gènere per la Fundació Formació i Treball

Al llarg del 2023 hem desenvolupat la formació “Veure el món amb ulleres liles”: una introducció a la perspectiva de gènere” pels diferents equips tècnics i directius de la Fundació Formació i Treball.

S’han dut a terme tres formacions:

 • Dues formacions a Formació i Treball Sant Adrià
 • Una formació a Formació i Treball Vilanova

 Els objectius de la formació es varen consensuar en:

 • Acostament als conceptes clau sexe-gènere, igualtat, diferència, discriminació, desigualtat i diversitat.
 • Reflexionar sobre l’existència actual de desigualtat entre dones i homes.
 • Identificar i analitzar les diferents manifestacions de les desigualtats de gènere i diversitat que es produeixen o es puguin produir
 • Aprendre a incorporar la perspectiva de gènere i la diversitat.

Concretant aquests objectius en els continguts següents:

 • Per què i de què parlem quan parlem d’igualtat.
 • Conceptes bàsics d’igualtat de gènere i diversitat.
 • Contextualització de la igualtat entre dones i homes.
 • Perspectiva i desigualtat de gènere en l’entorn proper i laboral
 • Impacte de les desigualtats de gènere i mesures de correcció i prevenció.
 • Comunicació no sexista
 • Prevenció de assetjament
 • Perspectiva de gènere aplicada a la selecció de personal.