Materials didàctics: polítiques locals de Joventut

L’Any 2019 vàrem treballar amb l’equip de l’Observatori Català de la Joventut de l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya l’adaptació pedagògica dels materials didàctics per al curs sobre polítiques locals de Joventut.

Partint dels materials elaborats per les professionals dels diferents equips de l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya l’equip de materials didàctics de Barabara vàrem elaborar una proposta de continguts comunicativa, estructura didàctica i d’activitats així com tancar la maquetació de les diferents unitats amb la col·laboració de l’equip de disseny i maquetació.

Aquest 2023 s’han actualitzat els materials de les diferents unitats fent èmfasi en el treball conjunt dels i les professionals per fer polítiques locals inclusives i transformadores que responguin a les necessitats i interessos de les persones joves.

El curs s’ha estructurat en 6 unitats:

 

Així han quedat els materials de les diferents unitats: