La campanya del Balanç Social 2018 “ensenya el cor” va començar el passat  4 de juny  i durarà fins el 22 de juliol.

L’any passat més de 150 entitats “van ensenyar el cor”, és a dir, que van fer el Balanç Social. Enguany, la campanya per a tornar a fer-lo va començar el passat 4 de juny i es podrà realitzar fins proper 22 de juliol.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes que mesura l’impacte social, ambiental i de bon govern que la XES posa a l’abast de les organitzacions i entitats de lEconomia Social i Solidària.

Aquest any, el Balanç Social inclou noves preguntes, ofereix nous serveis, compta amb una revisió dels indicadors (en les dues modalitats del balanç: el bàsic i el complet) i a més, s’estén a tot l’estat. Aquesta ampliació s’ha fet amb la col·laboració de la resta de xarxes de la REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) per harmonitzar criteris i afegint les propostes provinents de les diferents comissions, grups de treball i organitzacions usuàries per tal que més de 500 entitats puguin utilitzar la plataforma digital per a fer el balanç.

Font: XES

En total, el balanç bàsic compta amb 47 preguntes, que generen 53 indicadors,  i el balanç complet en té 91, que genera 102 indicadors.

Una altra novetat d’enguany és la creació del servei d’anàlisi dels resultats que consta amb propostes de millora a l’abast de les organitzacions usuàries. Aquest informe té l’objectiu de servir com a pauta per a establir els compromisos de millora de cara a l’any vinent i que, per tant, dóna accés a l’obtenció del segell.

Per a facilitar el procés de fer el balanç s’han elaborat dues guies (guia de preguntes del balanç social bàsic i guia de preguntes del balanç complet) per tal de facilitar la recopilació de dades i el repartiment de tasques entre els diferents membres de l’organització.

També s’ha elaborat un tutorial que explica les passes que s’han de dur a terme per a completar el Balanç Social.