Guia pel disseny de Plans d’Igualtat a les entitats d’ecom

Des d’ecom s’ha impulsat la creació d’una guia per animar i ajudar a les entitats membres a posar en marxa el procés d’elaboració del seu Pla d’Igualtat. Des de Barabara hem elaborat aquesta guia amb la finalitat que sigui una eina que faciliti la tasca, que sigui practica i útil per iniciar el procés de disseny del Pla d’Igualtat.

La guia “Disseny de Plans d’Igualtat” està dividida en diferents parts:

 • Alguns aspectes a tenir en compte abans de començar: aspectes claus a tenir en compte a l’hora d’iniciar el procés, per tal d’aconseguir que aquest pla esdevingui una eina clau per l’entitat amb l’objectiu d’eliminar aquelles conductes, accions, mesures que no contribueixin a l’igualtat efectiva entre homes i dones.
 • Què és un Pla d’Igualtat: conèixer de què parlem quan ens referim a un pla d’igualtat, quines són les seves parts, quina es la obligatorietat, quins son els àmbits d’anàlisi, què és la comissió d’igualtat i quines funcions té, etc.
 • Fases per dissenyar un Pla d’Igualtat: aprofundiment en les diferents etapes a l’hora e dissenyar i implementar el pla d’igualtat tenint en compte les següents passes:
  • Compromís de l’organització
  • Diagnosi de gènere
  • El Pla d’acció
  • Execució i seguiment
  • Com avaluar un Pla d’Igualtat?
 • Ho tinc tot a punt? Activitat check list de resum general per iniciar el procés
 • Marc legal: marc legal de referència actualitzat segons la normativa i legislació vigent.
 • Per saber-ne més: enllaços i bibliografia d’interès per poder aprofundir en els diferents temes.

 

Veure la Guia pel disseny de Plans d’Igualtat a les entitats d’Ecom

https://www.ecom.cat/sites/default/files/images/guia_pla_igualtat_ecom.pdf