Facilitació

Acompanyament i facilitació de processos d’implementació, avaluació, disseny i reformulació, per a apoderar els equips a encarar processos futurs.

Creem i implementem diferents tipus de programes, des de plans estratègics fins a propostes educatives. Oferim serveis a mida de la demanda i la necessitat.

El nostre servei de facilitació vol respondre a les necessitats organitzatives i de desenvolupament d'equips. No hi ha mai dues realitats iguals, encara que puguin ser semblants. Les persones i la voluntat d'impulsar canvis requereixen un tractament individualitzat.

Per això, ens agrada escoltar i oferir eines formatives útils, itineraris, models organitzatius realistes i eficaços. El servei de facilitació s’adreça a entitats, centres educatius, empreses i administracions, a mida de les diferents realitats, necessitats i demandes.

 

  • Dinàmiques en petits grups
  • Dinàmiques vivencials

Projectes relacionats